Lista standardelor in vigoare STAS SR EN ISO 2013-2014

Indicativ/Denumire

Descriere

Pag.

SR EN 1871-2002

Produse pentru marcare rutiera. Proprietati fizice

42

STAS 1948-1-91

Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri

18

SR 1948-2-1995

Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare

20

STAS 2900-89

Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor

6

STAS 2914-84

Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate

10

STAS 2914-4-89

Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara

10

STAS 4032-2-92

Tehnica traficului rutier. Terminologie

17

SR 4032-1-2001

Lucrari de drumuri. Terminologie

48

STAS 6400-84

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate

13

SR 6978-1995

Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri

10

SR 7348-2001

Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie

8

SR 7970-2001

Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie

20

STAS 8840-83

Lucrari de drumuri. Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate

6

STAS 9095-90

Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani

6

STAS 10144-1-90

Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare

14

STAS 10144-3-91

Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare

12

STAS 10144-5-89

Calculul capacitatii de circulatie a strazilor

10

STAS 10144-2-91

Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare

8

STAS 10144-6-89

Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi

17

SR 10144-4-1995

Amenajarea intersectiilor pe strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare

28

STAS 10473-2-86

Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare

10

SR 10795-2-2001

Tehnica traficului rutier. Aparate pentru inregistrarea traficului rutier. Clasificare

8

STAS 10795-1-76

Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare

4

STAS 10796-2-79

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie

24

STAS 10796-1-77

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare

6

STAS 10796-3-88

Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare

8

SR 10969-2007

Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice bituminoase fata de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica

12

STAS 11210-88

Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie

14

STAS 11348-87

Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase pentru calea de pod. Conditii tehnice generale de calitate

4

STAS 11416-80

Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circulatie a drumurilor. Prescriptii generale de calcul

6

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate

8

SR EN 12272-1-2002 ver.eng.

Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 1: Grad de raspandire si exactitatea raspandirii liantului si a agregatelor

33

SR EN 12272-2-2004

Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 2: Evaluarea vizuala a defectelor

18

SR EN 12274-4-2004

Mixturi asfaltice preparate la rece. Metoda de incercare. Partea 4: Determinarea coeziunii mixturii

16

SR EN 12274-5-2004

Mixturi asfaltice preparate la rece. Metoda de incercare. Partea 5: Determinarea uzurii

14

SR EN 12274-2-2004

Mixturi asfaltice preparate la rece. Metoda de incercare. Partea 2: Determinarea continutului de bitum rezidual

8

 

CLICK PENTRU DOWNLOAD

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50